Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Förbättringsarbete i stadsdelarna

Umeå kommun jobbar kontinuerligt med att förbättra utemiljön i stadsdelar och kommundelar. Det kan handla om att få en parkbänk på plats, eller att sätta upp en lyktstolpe som behövs. I år är det särskilt fokus på Sofiehem och Tunnelbacken samt på Haga och Sandbacka.

Tekniska nämnden i Umeå kommun har sedan några år en långsiktig plan för underhåll och förbättringar av utemiljön. Varje år prioriteras ett par stads- eller kommundelar och där åtgärdas sådant som behövs vid gator, parker, torg eller lekmiljöer.

Kommuninvånarnas vardagsliv i det offentliga rummet står i centrum: gator, parker, torg, lekmiljöer och mer. Förbättringsprogrammet gäller drift och underhållsåtgärder och mindre investeringar. Programmet har ett fokus på åtgärder som kan genomföras det aktuella året.

Dialog med boende

Arbetet görs i dialog med människor som bor i området. Efter det görs också en trygghetsvandring, där trygga och otrygga platser kan identifieras.

– Det är de som lever och bor i området som vet vad som behövs. Genom åren har det här blivit en uppskattad satsning, säger Karin Isaksson, teknisk direktör i Umeå kommun.

Beroende på behoven och önskemålen så är det olika typer av projekt som prioriteras.

Tidigare insatser

Under 2023 handlade det exempelvis om utegym, vägavsmalningar vid cykelöverfarter, ny beläggning på gång- och cykelvägar, bidrag till ny lekpark, nya träd och parkbänkar, omläggning av plattor på stadsdelstorg, belysning på mörka platser och vid pulkbacke. Då var det Ersmark och Västra Ersboda samt Östteg och Söderslätt som var på tur.

I år är det Sofiehem och Tunnelbacken samt Haga och Sandbacka som är i fokus. I år ska också kommunen vara ute och ha medborgardialoger för Grisbacka, Grubbe och Västerhiske samt för Röbäck, inför de insatser som ska genomföras där under 2025.

Den nuvarande prioriteringslistan når sitt slut 2025. Därför har ett nytt tagits fram från och med 2026.

Pritoriterade områden 2026-2034

2026 Backen, Umedalen och Obbola

2027 Västerslätt och Rödäng

2028 Tomtebo och Täfteå

2029 Berghem, Fridhem och Nydalahöjd

2030 Väst på stan och Hörnefors

2031 Öst på stan och Sävar

2032 Mariedal, Marieberg och Gimonäs

2033 Östra Ersboda och Holmsund

2034 Ålidhem och Carls-områdena

Sidan publicerades