Umeå västra landsbygd

Strax väster om Umeå återfinns en handfull pärlor till jordbruksbyar, som binder samman regionens historia med dess framtid. Byar som Hissjö, Sörfors, Brännland, Flurkmark och Överboda, men också en av kommunens större tätorter Ersmark.

Området präglas dock av stora skogs- och jordbrukslandskap, plus ett antal sjöar och den mäktiga men numera tämjda, Umeälven och dess dalgång.

Området har goda kommunikationer, som E12 längs Umeälven mot Vännäs, väg 363 mot Vindeln och 364 mot Botsmark vilket tillsammans med regionala busslinjer gör arbetspendlingen till Umeå enkel och attraktiv.

Fem utmärkande drag

  1. Området har haft rejäl tillväxt de senaste decennierna. Sedan 1981 har befolkningen ökat med nästan 1 700 personer, eller drygt 40 procent. En stark och positiv utveckling för en livsstil som kombinerar stad och land. Här finns till exempel ett flertal grundskolor och förskolor, jämnt fördelade över området och dess samhällen.
  2. Näringslivet domineras av maskinindustri, utbildning och byggverksamhet, men även jordbruk.
  3. Bya- och intresseföreningarna är starka och engagerade och bidrar till den starka gemenskapen i byarna som manifesteras i byadagar, midsommarfiranden, loppisar, marknader med mera.
  4. Populära älvsnära cykel- och gångstråk.
  5. Stornorrfors med sin vattenkraft ger hela regionen en internationell fördel med sin gröna el, och de omkringliggande byarna är samtidigt nya förebilder för ett mer jordnära och hållbart leverne.

Fyra landmärken på Umeå västra landsbygd

Arboretum Norr

Populärt rekreationsområde kring en samling av exotiska träd och buskar – lummig grönska från norra halvklotets alla hörn.

Hällristningar i Norrfors

Bildligt talat landmärken, ristade för fyra tusen år sedan. Totalt finns ett hundratal figurer, mestadels älgar, inristade i klipphällarna

Stornorrfors

15 kilometer uppströms längs Umeälven ligger Sveriges näst största vattenkraftverk, Stornorrfors. Kraftverket ägs av Vattenfall och Umeå kommun och togs i drift 1958.

Baggböle

Besöksområde som visar medeltida byabebyggelse tillsammans med områdets historiska anknytning till elproduktion och timmerflottning med Baggböle kraftverk och sågverksindustri.

Sidan publicerades