Sävar och Holmön

Sävar-Holmön är ett stort delområde med varierade kustmiljöer där skärgårdar och fjärdar så småningom övergår till öppet hav. Här finns Sävar, en av Umeås stora tätorter som är starkt präglad av såväl järnbruk som sågverk. Än i dag står trävaruindustrin för en betydande del av näringslivet. Orten har också en unik krigshistoria, som plats för det sista stora slaget på svensk mark år 1809. I dag är Sävar ett blomstrande samhälle, som med sitt breda serviceutbud och nät av förbindelser utgör ett viktigt nav för kommunens norra delar. En kommande Norrbotniabana, regional busstrafik samt ett ordentligt cykelstråk jämte E4:an gör det möjligt att ta sig till och från Umeå stad på flera sätt.

Söder om Sävar finns Skeppsvik, en idyllisk skärgård, attraktivt fritidshusområde och uppskattat besöksmål. I området finns också flera livskraftiga orter som Tomterna, Täfteå och Innertavle, samt mindre orter som Ivarsboda, Ostnäs, Ytterboda, och Yttertavle – en kompott av byar med natursköna lägen.

Holmön utgör en exceptionell del av Umeå och är det närmaste kommunen kan komma glesbygd. Ön, som ligger en mil ut i norra Kvarken, har över 60 året runt boende och här fullkomligt kryllar det av kulturevent, nytänkande och kärlek för den egna bygden. Öns butik möjliggör ett vardagsliv på ön och genererar stor service och social nytta för invånare och besökare. Öns artrika skärgårdsmiljö med klapperstensfält, skog, småmyrar och sjöar gör att stora områden utsetts till naturreservat. Ett besök på Holmön är ett möte mellan historia och framtid, och mellan land och hav.

Fem utmärkande drag

  1. Det stora delområdet Sävar-Holmön utmärks av flera orter med tydlig befolkningsökning. Sävar är en ort med förväntad kraftig tillväxt, där en kommande Norrbotniabanan-station möjliggör ännu enklare pendling till och från Umeå centralort.
  2. Engagemang! Delområdet är stort och utgör hem för många drivande eldsjälar. Holmöns Hembygdsförening anordnar årligen evenemang som lockar stora publiker, så som Visfestivalen, Jazzfestivalen, Holmöveckan, Postrodden och många fler. Stiftelsen Båtmuseets vänner driver det mycket välbesökta Båtmuseet i syfte att värna om öns fiske- och säljaktshistoria. I Skeppsvik finns en aktiv skärgårdsförening med stora planer för Skeppsviks hamn, och i Täfteå äger idrottsklubben ett fastighetsbolag som planerar att bygga ett 50-tal lägenheter i centrala Täfteå.
  3. Sveriges soligaste ö. Över 150 års mätningar visar att Holmön är en av de platser som har flest soltimmar i landet!
  4. Ivarsboda och Sävarsberg är två platser utmärkta som särskilt lämpade för vindkraft i Umeå kommun.
  5. Hela området karaktäriseras av dess särskilda kustmiljöer och skärgårdar. Nedre Sävarån, Sladan, Skeppsviksskärgården, Ostnäs, Degersjön och Tavlefjärden utgör alla viktiga naturreservat.

Fyra landmärken i Sävar och Holmön

Sävarån

Den riksintresse-klassade skogsälven strömmar genom delområdet och har passerat hela tre kommuner innan den slutligen mynnar ut i Sävarfjärden. Sävarån är populär att utforska via kanot, och dess nedre del utgörs av ostörd natur med en mosaik av lövskog, barrskog, våtmarker och havsfjärdar.

Skeppsviks herrgård

Den historiska byggnaden är vackert beläget mellan den porlande Sävarån och det brusande havet. Njut av skärgårdslunch och musik under sommarpubskvällarna, eller kom i julstämning med herrgårdens egna julbuffé. Här finns dessutom rum att hyra för övernattning, både i gårdshusen samt i nybyggda sjöbodar.

Stora fjäderägg

Utanför Holmöns nordöstra spets vilar ön Stora fjäderägg, i dag kanske mest känd för sin fågelstation där det bedrivs ringmärkning vår och höst. Hit lockas således många ornitologer och fågelfantaster årligen. Ön är också en gammal fyrplats, vars fyrvaktarbostäder numera nyttjas som vandrarhem. Ett besök på Stora Fjäderägg är en upplevelse helt i sitt eget slag.

Danslogen i Täfteå

En loge som tack vare SVT-serien ”Dansbanan i Täfteå” blivit rikskändis. I dag åker dessutom många långväga gäster genom orten för att äta på Kvarken fisk i Rovögern, en populär restaurang som driver en året runt-öppen sjömack för personbilar, husbilar och båtar.

Sidan publicerades