Hörneforsområdet

Hörnefors är en av Umeås större tätorter och ligger vid kusten cirka tre mil sydväst om Umeå. Orten är starkt präglad av sin järnbrukshistoria och närheten till havet. Hörnån, den brusande skogsån på cirka 65 kilometer som rinner genom samhället, har inspirerat dess namn. Ån omgärdas av skiftande naturmiljöer, med allt från lättillgängliga och iordning­ställda fiskeplatser till sträckor som helt saknar bebyggelse och skapar vildmarkskänsla. Hörnåns nipor och raviner bildar fina växt- och fågelmiljöer och vissa delar kan med fördel utforskas med kanot.

I området finns också kustorterna Sörmjöle och Norrmjöle, som med några av länets absolut finaste sandstränder toppar kommunens lista över attraktiva fritidshusområden. Orternas popularitet syns också på den starka befolknings­ökningen och den genomgående omvandlingen av fritidshus till året-runt boende. Saltstänkta klippor och skön kust­miljö utforskas och njuts av både boende och besökare.

Norrbyskär är med sin säregna historia ett unikt inslag bland skärgårdsmiljöer. Här finns välbevarade kulturmiljöer som vittnar om hur en gång obebodda skär förvandlades till livliga samhällen där Europas största ångsåg tog plats. I dag är det ett blomstrande besöksmål och fritidshusområde.

Hörnefors med sitt breda serviceutbud fungerar som en viktig servicegivare för omgivande landsbygd. Norrbyn, Stugunäs, Nyland, Ängersjö, Hörneå och Häggnäs är alla orter som sätter sin egen distinkta prägel på området och bidrar till en mångfald av samhällen.

Utmärkande drag

  1. Kraftig befolkningsökning! De senaste decennierna har kuststräckan blivit starkt exploaterad. Tillväxt har skett om 30 procent, främst kring Mjölefjärden och delar av Hörnefors tätort.
  2. Omvandlingen av fritidshus till permanentboende är långt gången.
  3. Viktiga kommunikationsstråk. Botniabanan och E4:an möjliggör den stora arbetspendlingen och regional busstrafik kopplar samman kustbyar och ansluter omlandet till Umeå stad.
  4. Här finns flera utpekade områden som är av stort värde för friluftslivet.
  5. Området berörs av intressen för rennäringen och vindkraften.

Fyra landmärken i Hörneforsområdet

Norrbyskär

Från färjelägret i Norrbyn tar du dig till den spännande skärgårdsön på femton minuter. Här finns många välbevarade historiska byggnader som vittnar om det sågverkssamhälle som uppstod sent 1800-tal. I dag finns här värdshus med restaurang och pub, ett museum med guidade turer, hantverksbutik och konsthall, samt en lekpark för de små där Norrbyskärs historiska miljö återskapats i liten skala. För den äventyrslystne finns många slingrande stigar att upptäcka ön med på egen hand.

Länets finaste havsbad: på den drygt 10 kilometer långa sträckan mellan Sörmjöle och Norrmjöle finns inte mindre än tio havsbad. Norrmjöle havsbad, Bettnässand och Brännäset är några av våra mest folkkära stränder. Här finns också flera av Umeå kommuns Se havet-platser.

Skaten

Ett gammalt fiskeläge i nästan orört skick strax utanför Norrmjöle. Här finns timmer- och brädbodar från 1800- och 1900-talet, samt ett gammalt salteri som vittnar om ortens historia som fiskeby. Om somrarna hålls här ibland café­verksamhet och försäljning av hantverk. Bredvid fiskeläget finns det gemytliga Skaten havsbad.

Långbergskullarna

Västerbottens 300:e naturreservat. Ett stort, naturskönt område med känsla av orördhet. Här finns bergsskrevor, grottor och klapperstensfält. Naturen varierar med bitvis lättvandrade släta hällmarker, till branter med mer svår­tillgänglig terräng. Området är helt obrutet av vägar och har inte påverkats av skogsbruk i någon större utsträckning. Långbergs­kullarna är dessutom hem för många rödlistade och sällsynta arter.

Sidan publicerades