Serveringsansvariga

Du som tillståndshavaren ska välja ut personer över 20 år som du anser är lämpliga att ansvara för alkoholserveringen när du (och de övriga som prövats som personer med betydande inflytande i verksamheten) inte är på plats. Den serveringsansvarige ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

Namn och födelsedatum på de som utsetts till serveringsansvariga ska anmälas till miljö- och hälsoskydd. När en förändring av serveringsansvariga personer sker ska en ny anmälan göras . Vi kan tyvärr inte ta bort eller lägga till personer som är serveringsansvariga då vi inte har något register för detta. Därför behöver en lista på samtliga som har utsetts serveringsansvariga skickas in vid anmälningstillfället.

Vi skickar sedan en bekräftelse på att vi mottagit anmälan till dig.

Sidan publicerades