Uteservering

Om du vill att en uteservering ska ingå i ditt serveringstillstånd behöver du ansöka om det. Antingen har du gjort det i samband med din ansökan om serveringstillstånd eller så ansöker du om en ändring/utökning av befintligt serveringstillståd.

Med din ansökan eller ansökan om ändring/utökning behöver följande bifogas:

Dispositionsrätt

För att visa att du har rätt att använda marken ute ska du skicka in ett skriftligt godkännande från fastighetsägaren tillsammans med den din ansökan . Gäller det allmän mark ska du i stället bifoga ett tillståndsbevis från polisen. Mer information om tillståndsbevis hittar du på polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också ringa polisen på 114 14.

Ritning med serveringsytor

Du behöver skicka in en ritning över uteserveringen. Vi ställer vissa krav på ritningen:

 • Ritad på papper i format A4 eller A3
 • Skalenligt ritad
 • Visa hur restaurangen/uteserveringen kommer att se ut möblerad.
 • Visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
 • Eventuell bardisk ska finnas med på ritningen.
 • Använd gärna färg så att serveringsytan tydligt framgår.

Det ska tydligt framgå av ritningen eller bilder hur uteserveringen ska avgränsas.

Krav på uteserveringar

 • Uteserveringen ska ligga i nära anslutning till huvudrestaurangen, ett avstånd på ca 15
  meter kan accepteras. Uteserveringen får inte vara avskärmad från huvudserveringen av
  en väg eller liknande.
 • I de fall uteserveringen avskiljs från serveringsställets fasad kan tillstånd till uteservering
  ändå medges förutsatt att det finns en serveringsstation i uteserveringen som är bemannad med serveringspersonal under hela serveringstiden.
 • I vissa särskilda fall, då risken för olägenheter bedöms som liten, kan tillstånd till uteserveringen medges även om serveringen inte kan överblickas inifrån och även om det inte
  finns en bemannad serveringsstation. I dessa fall förenas tillståndet till uteservering med
  villkor om bordsservering.
 • Uteservering ska vara väl avgränsad så att det tydligt framgår för gästen var uteserveringens gränser går. En avgränsning kan exempelvis bestå av staket, rabatt eller häck.
 • Uteservering ska vara möblerad med sittplatser och erbjuda servering av mat under hela
  serveringstiden. Matutbudet ska uppfylla de krav som gäller för den övriga restaurangen.
 • Serveringstiden och tömningstiden kan begränsas om det finns risk för störningar för närboende.

Handläggning

Ansökan skickas på remiss till Polisen (för utlåtande om eventuella ordningsstörningar). Miljö- och hälsoskydd fattar sedan beslut om ansökan ska beviljas. Om det finns risk för störningar kan tillståndet beviljas med särskilda villkor för t.ex öppettider eller bordsservering för att minska risken för störningar. Beslut om avslag på ansökan om beslut om villkor kan överklagas till Förvaltningsrätten i Umeå.

Serveringstillståndet för uteserveringen gäller tills vidare året runt tills det sägs upp eller återkallas, under förutsättning att dispositionsrätt finns. Det innebär att du måste ha aktuellt tillsånd från markägare eller polis för att få ha alkoholservering på din uteservering.

Övrigt

Tänk på att du kan behöva bygglov för din uteservering.

Mer information

Läs mer om uteserveringar (Umeå Kommun)

Sidan publicerades