Administration och innovation

Administration och innovation har samordnande och kommunövergripande ansvar för digitalisering, innovationsledning, regionalt samarbete, universitetssamverkan, administrativa frågor och arkivering.

Avdelningen består av fem enheter:

  • Digitalisering och verksamhetsutveckling
  • Juridik
  • Nämndkansli
  • Stadsarkiv
  • Valkansli

Till avdelningen finns även en stab för:

  • Innovationsledning
  • Universitetssamverkan
  • Umeåregionens kommunsamverkan

Umeåregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mattias Wallmark
tillförordnad chef för digitalisering och verksamhetsutveckling
090-16 11 52
mattias.wallmark@umea.se

Thomas Hansen
tillförordnad chef för juridik, nämndkansli, stadsarkiv och valkansli
090- 16 12 59
thomas.hansen@umea.se

Karin Ahnqvist
tillförordnad chef för politiska sekreterare och stab
090-16 11 71
karin.ahnqvist@umea.se

Sidan publicerades