Valkansli

Valkansliet stödjer valnämnden, som är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, region, kommunfullmäktige och europaparlamentet, samt andra val som riksdagen beslutar om.

Sidan publicerades