Chefer

Ekonomi

Lena Höök Gustafsson
ekonomidirektör
090-16 35 84
070-653 35 84
lena.hookgustafsson@umea.se

Budget

Urban Blomdahl
budgetchef
090-16 12 89
070-581 58 11
urban.blomdahl@umea.se

Finans

Olof Jansson
finanschef
090-16 22 51
070-558 22 01
olof.jansson@umea.se

Redovisning

Malin Blom
redovisningschef
090-16 11 60
070-646 11 60
malin.blom@umea.se

Styrning och samordning

Dan Gideonsson
enhetschef
090-16 10 39
070-316 47 40
dan.gideonsson@umea.se

Upphandling

Urban Helmersson
upphandlingschef
090-16 15 70
070-316 15 70
urban.helmersson@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/ekonomer