Personal Näringsliv

Ledning

Peter Juneblad
näringslivschef
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Åsa Fällman
biträdande näringslivsdirektör/enhetschef näringslivsutveckling
090-16 32 18
070-601 68 31
asa.fallman@umea.se

Näringslivsutvecklare

Fredrik Strinnholm
etableringschef
090-16 32 17
070-511 09 92
fredrik.strinnholm@umea.se

Anna Molin
talangattraktion och kompetensförsörjning
090-16 37 72
073-078 50 26
anna.molin@umea.se

Peter Öystilä
näringslivsutvecklare
070-632 01 43
peter.oystila@umea.se

Agneta Filén
näringslivsutvecklare
090-16 32 11
agneta.filen@umea.se

Jenny Åkermark
näringslivsutvecklare
070-242 95 01
jenny.akermark@umea.se

Nina Rismalm
näringslivsutvecklare etableringar
070-256 82 84
nina.rismalm@umea.se

Fredrik Lönneborg
företags- och evenemangslots
090-16 37 50
076-130 81 29
fredrik.lonneborg.2@umea.se

Karin Björk
företags- och evenemangslots
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Marknad

Anna Olofsson
marknadschef
090-16 32 14
070-652 06 56
anna.olofsson@umea.se

Josefin Nordfjell
marknadskommunikatör/administratör
070-611 17 46
josefin.nordfjell@umea.se

Nils Håkansson
marknadskommunikatör
076-777 35 36
nils.hakansson@umea.se

Elisabeth Lind
marknadskommunikatör
070-242 81 42
elisabeth.lind@umea.se

Jeanette Holmlund de Miranda
kommunikatör
072-453 76 86
jeanette.holmlund@umea.se

Mattias Mitz
presskommunikatör
090-16 30 41
mattias.mitz@umea.se

Strategi

Emmy Sundin
utvecklingsstrateg, projektutveckling och medfinansieringsfrågor
090-16 23 72
070-327 69 62
emmy.sundin@umea.se

Cathrin Alenskär
internationell strateg
090-16 22 80
070-370 55 73
cathrin.alenskar@umea.se

Susanne Thurén
omvärldsstrateg
090-16 12 55
070-244 46 49
susanne.thuren@umea.se

Liv Öberg
utvecklingsstrateg, projektledare Cirkulär ekonomi
070-611 18 40
liv.oberg@umea.se

Sidan publicerades