Fler behöver service

Med beräknad befolkningsökning 2020–2029 kommer fler invånare att behöva service:

Barn på förskola

+ 1 300 förskolebarn

Det kommer att behövas drygt 260 nya årsarbetare och 80 nya avdelningar.

Elever i grundskola

+ 1 700 grundskoleelever

Det kommer att behövas 160 nya lärare, 2 Storsjöskolor eller 9 Östtegsskolor.

Elever på gymnasiet

+ 1 000 gymnasieelever

Det kommer att behövas 90 nya lärare och 1 gymnasieskola.

Äldre man med vårdare

+ 400 personer 65–79 år
+ 2 900 personer 80 år–

Det kommer att behövas 750 nya medarbetare och 380 nya boendeplatser.

Sidan publicerades