God ekonomisk hushållning

Potrmonnä med svenska sedlar

Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet (kommunallagen).

Varför det?

 • för att säkra att ekonomiska förutsättningar är hållbara över tid
 • för att inte skjuta över kostnad för vår välfärdskonsumtion på kommande generationer.

Kommunen kan inte år efter år efter år göra av med mer pengar än kommunen har​​ och inte heller låna hur mycket pengar som helst i dag och hoppas att framtida generationer ska betala tillbaka​.

Vad innebär det?

God ekonomisk hushållning i en kommun brukar oftast definieras i tre punkter.​

 1. Kommunen måste göra ett överskott.
  Det är för att ha en buffert för att möta oförutsedda/oplanerade kostnader och slippa låna.
  Ju högre tillväxt desto högre bör överskottet vara för att kommunen ska kunna finansiera nödvändiga investeringar.
 2. Kommunen måste klara den långsiktiga finansieringen av sina investeringar.
  Kommunen behöver ha klart för sig hur stor investeringsbudgeten kan vara och i vilken omfattning investeringarna ska finansieras med egna medel respektive lån.
 3. Kommunen måste ha koll på sina tillgångar/skulder och den långsiktiga betalningsförmågan.
  Kommunen behöver ha koll på kommunens låneskuld och vara säker på att inte riskera stora problem om räntan skjuter i höjden.

Vi måste på ett klokt och ansvarsfullt sätt

 • anpassa kommunens kostnadsnivå till ekonomiska förutsättningar
 • prioritera hur kommunens ekonomiska resurser ska användas och fördelas
 • långsiktigt värna och förbättra kommunens ekonomiska förutsättningar.
Sidan publicerades