Valnämndens kansli

Valnämndens kansli servar valnämnden, som är en lokal valmyndighet. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt andra val som riksdagen beslutar om.‌

Kontakt

Tordleif Hansson
valansvarig
090-16 12 49
tordleif.hansson@umea.se

Marie Sandström
valnämndens sekreterare
090-16 12 35
marie.sandstrom.2@umea.se

Sidan publicerades