Personal, upphandling

Upphandlingschef

Urban Helmersson
090-16 15 70
070-316 15 70
urban.helmersson@umea.se

Uppdrag

Allmänna upphandlings-/ inköpsfrågor, socialhänsyn, driftentreprenader, hemtjänst-LOV
Kontaktperson för Umeåregionen

Pia Wangbergh
upphandlare, biträdande upphandlingschef
090-16 15 65
070-695 01 81
pia.wangberg@umea.se

Fordon, maskiner, transporter, färdtjänst, skolskjuts, drivmedel, tolktjänster, städtjänster, flytt- och magasineringstjänster, begravningstjänster och fotograftjänster

Anders Blom
upphandlare
090-16 15 73
070-224 82 79
anders.blom@umea.se

Entreprenader

Annelie Edlund
upphandlare
090-16 15 75
070-445 14 75
annelie.edlund.3@umea.se

Utbildningar, personalkläder, läromedel, leksaker, gardiner, vaccin och serviceavtal

Cecilia Gabrielsson
upphandlare
090-16 15 62
070-650 06 82
cecilia.gabrielsson@umea.se

Livsmedel, husgeråd, service storköksutrustning, elektriska hushållsprodukter-/maskiner, kyl- och frysservice

Dick Ekström
upphandlare
090-16 15 74
070-508 10 94
dick.ekstrom@umea.se

 

Emma Åström
upphandlare
090-16  15 40
070-559 00 71
emma.astrom@umea.se

Kontorsmaterial och kopieringspapper, pyssel- och hobbymaterial, ergonomiska produker, möbler, belysningsarmaturer, snittblommor och krukväxter.

Karin Ask
upphandlare
090-16 15 69
070-622 09 33
karin.ask@umea.se

Banktjänster, revisionstjänster, rekryteringstjänster, kommunikationstjänster, arbetsglasögon, skyltar och företagshälsovård

Linda Vestin
upphandlare
090-16 15 63
070-655 10 18
linda.vestin.2@umea.se

Socialtjänster-/vård. resor, hotell och konferenser, bemanningstjäsnter, litteratur, tryckeritjänster, profil­produkter och mjukpapper.

Martin Deverud
upphandlare
090-16 15 76
070-696 15 76
martin.deverud@umea.se

Sjukvårdsmaterial, inkontinensmaterial, hjälpmedel

Niclas Jonsson
090-16 15 64
070-659 00 99
niclas.jonsson@umea.se


Malin Perneholm
upphandlare
090-16 15 96
070 253 22 09
malin.perneholm@umea.se

IT-upphandingar med inriktning stödsystem/verksamhetssystem; programvaror till befintlig it-miljö, nya verksamhetsbehov och utvecklingsprojekt. Digitala enheter (ramavtal PC, laptop med mera), it-konsult­tjänster, molntjänster och licenser

Ulrika Dahlbom Erlingsson
upphandlare
090-16 11 30
070-577 36 30
ulrika.erlingsson@umea.se

Upphandlingsassistans

Ann-Christine Oscarsson
upphandlingsassistent
090-16 15 67
070-879 14 00
ann-christine.oscarsson@umea.se

E-handel

Rickard Bratvold
systemadministratör
090-16 17 19
073-086 17 28
rickard.bratvold@umea.se

Processledare inköpsprocessen

Thérese Tufberg
Processledare
090-16 15 61
070-511 03 24
therese.tufberg@umea.se

Inköpsprocessen

Ingela Holmner
ekonomiassistent
090-16 51 03
070-331 47 36
ingela.holmner@umea.se

Reneé Öström-Halläng
ekonomiassistent
090-16 23 62
073-841 38 35
renee.ostromhallang@umea.se

Sidan publicerades