Kommunikation

Kommunikation har samordnande och övergripande ansvar för kommunikations­verksamheten i kommunen. Verksamheten indelas i

  • intern kommunikation riktad till kommunens anställda och förtroendevalda
  • kommunikation riktad till kommuninvånare.

Kommunikationen sker via olika kanaler som anpassas till respektive målgrupp. Vi har övergripande ansvar för kommunens webbplats som är kommunens viktigaste externa kanal. För att nå ut via massmedier har vi också övergripande ansvar för pressmeddelanden, press­konferenser och övriga presskontakter.

Andra informationskanaler är till exempel broschyrer och trycksaker, annonsering, sociala kanaler, den digitala personaltidningen Insidan och webb-tv från kommunfullmäktiges sammanträden. Vi deltar också i eller ansvarar för innehållet i mässor och utställningar med kommunövergripande eller ämnes­specifik information. Förvaltningarna ansvarar för sin egen kommunikation.

Kommunikationsverksamhetens mål

Alla kommunställda ska få den information de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känna sig delaktiga i beslut och processer.

Kommunens invånare ska få den information de behöver för att

  • kunna delta i den demokratiska processen
  • känna till den service som kommunen erbjuder
  • känna till utvecklingen av Umeå.

Grunden för vårt arbete

Utgångspunkt för vårt arbete är Umeå kommuns övergripande mål. Ledorden för kommunikationsarbetet är objektivitet och tydlighet. Vår uppgift är att göra information begriplig och lättillgänglig för alla målgrupper.

Organisation

Kommunikationsavdelningen omfattar kommunikatörer som främst arbetar strategiskt på övergripande nivå.

Förvaltningarna har själva kommunikatörer som stöd i sitt eget kommunikationsarbete. Det finns också kommunikatörer knutna till gymnasieskolor, en del andra verksamheter och kommunala bolag.

Receptionen i stadshuset hör också till kommunikationsavdelningen.

Synpunkter och förslag

Kommunikationsavdelningen är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Det innebär bland annat att vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar. Vi vill därför gärna att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. Vi lovar att börja ärendet och svara dig inom tre arbetsdagar.

Kvalitetsdeklarationer

Sidan publicerades