Umeåregionens överförmyndarenhet

Överförmyndarenheten i Umeåregionen (ÖFUR) är administrativ, beredande och verkställande organisation för över­förmyndare i Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Örnsköldsviks kommun. Enheten har kontor i Umeå och Örnsköldsvik.

Överförmyndarenheten granskar förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet utifrån de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och andra handlingar och uppgifter som har lämnats in. Enheten ansvarar för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare och ger information och rådgivning inom överförmyndarnas verksamhets­område.

Överförmyndarenhetens uppgifter är att

  • utföra samtliga uppdrag från överförmyndarnämnden i Umeåregionen
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare.
Sidan publicerades www.umea.se/overformyndarenheten