Umeåregionens överförmyndarenhet

Överförmyndarenheten i Umeåregionen (ÖFUR) är administrativ, beredande och verkställande organisation för överförmyndare i Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Örnsköldsviks kommun. Enheten har kontor i Umeå och Örnsköldsvik.

Överförmyndarenheten granskar förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och andra handlingar och uppgifter som har lämnats in. Enheten ansvarar för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare och ger information och rådgivning inom överförmyndarnas verksamhetsområde.

Överförmyndarenhetens uppgifter är att:

  • utföra samtliga uppdrag från överförmyndarnämnden i Umeåregionen
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarenheten Umeå

Postadress: Överförmyndarenheten, 901 84 Umeå

Telefon: 090-16 61 00, knappval 1

overformyndarenheten@umea.se

Öppettider

Besöksadress: Götgatan 3, två trappor

Måndag–onsdag, 13.30–14.30
torsdag–fredag, 10.00–11.30

Under öppettid kan du hämta och lämna handlingar. Besök bokas i förväg via telefon eller mejl.

Överförmyndarenheten Örnsköldsvik

Postadress: Överförmyndarenheten, 891 88 Örnsköldsvik

Telefon: 090- 16 61 00, knappval 2

overformyndarenheten-ovik@umea.se

Besöksadress: Nygatan 16

Boka besök i förväg

Telefontider

Måndag, tisdag, torsdag, fredag
09.00–11.30
Onsdag ingen telefontid

Sidan publicerades