Överförmyndarenheten, Umeåregionen

Överförmyndarenheten i Umeåregionen (ÖFUR) är administrativ, beredande och verkställande organisation för över­förmyndare i Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Vindelns, Vännäs och Örnsköldsviks kommun. Enheten har kontor i Umeå och Örnsköldsvik.

Överförmyndarenheten granskar förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet utifrån de förteckningar, års­räkningar, sluträkningar och andra handlingar och uppgifter som har lämnats in. Enheten ansvarar för att rekrytera och utbilda gode män och förvaltare och ger information och rådgivning inom överförmyndarnas verksamhets­område.

Överförmyndarenhetens uppgifter är att

  • utföra samtliga uppdrag från överförmyndarnämnden i Umeåregionen
  • utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare
  • bereda ärenden som inte kan delegeras
  • granska och förvara akter enligt dokumenthanteringsplan
  • rekrytera och utbilda gode män, förvaltare och förmyndare.

Mer information

Läs mer om överförmyndarenhetens verksamhet: God man, förvaltare, förmyndare

Sidan publicerades www.umea.se/overformyndarenheten