Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 25 oktober 2021, klockan 09.00
Umeå Folkets Hus, Idunteatern

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00, avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00 och mötet slutar normalt senast klockan 18.00.
 • Under den första timmen (klockan 09.00–10.00) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Ärenden

 1. Delårsrapport januari – augusti 2021 (kommunrevisorerna deltar)
 2. Antagande: Kollektivtrafikprogram för Umeå kommun
 3. Förslag till riktlinjer för styrning och uppföljning av verksamhet som utförs av externa utförare
 4. Redovisning av motioner 2021, delrapport 2
 5. Motion 14/2020: Inför kommunala ordningsvakter i Umeå; Anders Ågren (M)
 6. Motion 16/2020: Kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser i Umeå; Stefan Nordström och Marianne Löfstedt (M)
 7. Motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid; Igor Jonsson och Elmer Eriksson (M)
 8. Motion 24/2020: Begär registerutdrag inom vård, omsorg och LSS för +18 år; Björn Kjellsson (L)
 9. Motion 33/2020: Stärkt belysning; Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert, Petter Nilsson (SD)
 10. Motion 36/2020: Gratischeck till familjerådgivningen och en ökad tillgänglighet, Veronica Kerr (KD) och Birgitta Nordvall (KD)
 11. Motion 37/2020: Anställ hållbarhetsstrateger till Upphandlingsbyrån

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Vilka åtgärder planeras för att maximera nyttan av nya Kvarkenfärjan? Mattias Larsson (C)
 2. Interpellation: Åtgärder för att kunna konkurrera om batterifabrik; Davis Kaza (AP)
 3. Interpellation: Ej vaccinerad personal ska omplaceras till ej vårdnära arbetsuppgifter; Marianne Normark (L)
 4. Interpellation: Är det rimligt att minska på äldreomsorgen? Åsa Bäckström (V)
 5. Interpellation: Vad hände med introduktionen inför det kommande arbetslivet? Lasse Jacobsson (V)
 6. Interpellation: Kvarboendeprincipen ska följas, men till vilket pris? Veronica Kerr (KD)

Se eller lyssna i efter hand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efter hand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Äldre videoinspelningar finns på Umeå kommuns Youtubekanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., från december 2016 och framåt.

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­fullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades