Webb-tv från kommunfullmäktige

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 varje mötesdag.

Kommunfullmäktiges möten är tills vidare digitala för att minska risken för smittspridning.
Ordförande/presidium och justerare deltar på plats, ledamöter deltar på distans.

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-TV visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Aktuellt möte

Måndag 21 juni 2021, klockan 09.00
Umeå Folkets Hus/distansmöte

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00, avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00 och mötet slutar normalt senast klockan 18.00.
 • Under den första timmen (klockan 09.00–10.00) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Ärenden

 1. Val av justerare och fastställande av dagordning
 2. Budget 2022 och plan 2023–2025, mål och direktiv till nämnderna samt investeringsplan 2022–2025
 3. Förlängning av giltighetstid för åtgärdsprogram för renare luft
 4. Antagande: Detaljplan för del av fastigheterna Kåddis 3:1 med flera, Klockarbäcken
 5. Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari–april 2021
 6. Inbetalning av kapitalinsats för täckande av solvenskapital i Svenska Kommun Försäkrings AB
 7. Ändring av bolagsordning och kontsortiaval för Nolia AB
 8. Sammanträdestider 2022, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och näringslivs- och arbetsutskottet
 9. Motion 20/2020: Krav på sommarjobb; Madelene Nord (M)
 10. Motion 21/2020: Äldreomsorgen behöver fler medarbetare; Veronica Kerr (KD)
 11. Motion 22/2020: Inför Rättviksmodellen i Umeå kommun; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)
 12. Motion 23/2020: Fortsätt redovisa skolresultat; Anders Norqvist (L)
 13. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt; Johan Svensson (SD)
 14. Fyllnadsval: ledamot i kulturnämnden; Matilda Olofsson (S)
 15. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt; Lina Vänglund (S)
 16. Avsägelse: Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Talent Hofling (KD)
 17. Avsägelse: Ledamot i AB Bostaden i Umeå och AB Bostaden Parkering i Umeå; Anna-Karin Sjöstrand (L)
 18. Avsägelse: Ersättare i kommunstyrelsen; Christina Sjödin (SD)
 19. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Vad händer med föreningslivets verksamheter och ekonomi under och efter pandemin?
  Sven-Olov Edvinsson (C)
 2. Interpellation: Kommer Umeå att följa EU:s uppdaterade kontrollförordning; Maja Westling (C)
 3. Interpellation: Förvaltningsansvar Forslunda; Robert Axebro (C)
 4. Interpellation: Lönekartläggning riggar spelplanen för jämställdhetsarbetet; Ellen Ström (V)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på webbplatsen, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Äldre videoinspelningar finns på Umeå kommuns Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, från december 2016 och framåt.

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades