Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Webb-tv från kommunfullmäktige

 • Kommunfullmäktiges möte måndag 30 november är inställt på grund av rådande läge för spridning av coronavirus.
 • Nästa möte måndag 21 december 2020 genomförs digitalt.
 • Du kan fortsätta följa kommunfullmäktiges möten på dator eller mobil.

Du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt via webb-tv.
Sändningen börjar klockan 09.00 med lunchpaus cirka klockan 12.00–13.00.

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna i möteslokalen. Du som är besökare har inte rätt att säga något och demonstrationer är inte tillåtna i lokalen. Bara ledamöter och inbjudna personer får uttala sig på mötet.

Välkommen! Buerestbåhtieme! Tervetuloa! Tervetullu!

Följ sändningen direkt

Se eller lyssna på sändningen på din dator eller mobil.
Webb-tv visas här på sidan och i kommunens Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måndag 26 oktober

 • Kommunfullmäktiges möten pågår normalt längst till klockan 18.00.
  Mötet 26 oktober handlar bland annat om kommunens budget för kommande år, det brukar ta tid och därför har mötet ingen fastställd sluttid.
 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Hela ärendelistan är normalt färdig först fredag innan mötet.
 • Av praktiska skäl kan ärenden komma i annan ordning än i ärendelistan.

Beslutsärenden

 1. Justering och fastställande av dagordning
 2. Budget 2021 och plan till 2024, mål och direktiv till nämnderna samt investeringsplan 2021–2024
 3. Delårsrapport januari–augusti 2020
 4. Förlagslån och kapitalinsats Kommuninvest
 5. Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Umeå kommun
 6. Taxa för byggnadsnämndens verksamheter
 7. Redovisning av motioner 2020
 8. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt (SD)
 9. Fyllnadsval: Ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden och nämndeman i Umeå tingsrätt; Nora Tabbouche (S)
 10. Avsägelse: Ledamot i individ- och familjenämnden, ledamot i jämställdhetsutskottet, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning; Gudrun Nordborg (V)
 11. Avsägelse: Styrelseledamot i Upab, ersättare i för-och grundskolenämnden och ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Elena Martinez (V)
 12. Avsägelse: Ledamot i kommunfullmäktige; Jan Hägglund (AP)
 13. Anmälningsärenden

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Allt fler bortförda barn och ungdomar på grund av hedersförtryck under pandemin – hur är situationen i Umeå? Anders Ågren (M)
 2. Interpellation: Säkerställs tillräcklig med kommunal mark till framtida bostadsbyggande? Mattias Sehlstedt (V)
 3. Fråga: Beviljat bygglov där förutsättningarna förändrats; Mattias Larsson (C)
 4. Fråga: Klimatförändringar och förtätning; Anna-Karin Sjölander (C)

Se eller lyssna i efterhand

Video- och ljudfiler för hela sammanträden publiceras i efterhand. De senaste två årens sammanträden finns här på vår webbplats, välj i menyn.

Äldre inspelningar

Äldre videoinspelningar finns på Umeå kommuns Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, från december 2016 och framåt. Youtube listar tyvärr inte de äldsta automatiskt. Skriv exempelvis "umeå kommunfullmäktige december 2016" i Youtubes sökfunktion.

Ljudinspelningar från 2014 och framåt

Mer information

Sammanträdesdatum

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades