Planeringsdirektiv 2024

Här är direktiv, dokument och underlag för kommunens planering av verksamhet och ekonomi 2024.

Partiernas förslag (maj–juni 2023)

Listan kompletteras med partiernas förslag när de är klara.

Stadsledningskontorets förslag

Presentation av nämnder/verksamhet, kommunfullmäktige

Sidan publicerades www.umea.se/planeringsdirektiv