Planeringsdirektiv 2025

Här är direktiv, dokument och underlag för kommunens planering av verksamhet och ekonomi 2024.

Partiernas förslag

Partiernas förslag till planeringsdirektiv och budget (maj–juni 2024)

Stadsledningskontorets förslag

Nuläge och framtid

Sidan publicerades www.umea.se/planeringsdirektiv