Halva ansikten av en man och en kvinna med texten Han skulle veta vad hon gjorde. Hela tiden.

Plats: Akutmottagningen, Koordinater: 63.8167038, 20.2957644

Akutmottagningen

Våld i nära relationer kan sluta här på akuten. Men det börjar alltid med kontroll. Att som närstående uppmärksamma tidiga tecken och våga agera är viktigt.

Bry dig - lär dig att känna igen tidiga tecken

Våld i nära relationer startar alltid med kontroll. Det kan gå så långt att det slutar här på akuten. Men det börjar ofta med nedvärderande kommentarer och skuldbeläggande.

Alla kan göra skillnad genom att lägga märke till tidiga tecken på kontroll, hot och våld och att gripa in. Genom att lära sig känna igen tecknen och agera kan närstående göra skillnad.

Krav, skämt och kontroll

Tidiga tecken på våld i nära relationer kan handla om krav på tillgänglighet, sexistiska kommentarer och skämt eller överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll, till exempel att skjutsa och hämta vid aktiviteter och jobb.

Fokus på mäns ansvar

Att lägga fokus på alla de människor som finns i närheten av offer och förövare är ett av de mest framgångsrika sätten att arbeta våldsförebyggande.

Gemensam satsning

Satsningen Bry dig riktar sig till personer runt våldsutövare och våldsutsatta och uppmanar till engagemang och dialog.

Bry dig är en gemensam satsning från Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten. Den har haft flera delar, och bland annat synts på bio, affischer och i sociala medier.

– Vi vet att det är en oerhört liten del av de kränkningar och det våld som kvinnor utsätts för som faktiskt anmäls. Historiskt sett har mäns våld mot kvinnor setts som en kvinnofråga men satsningen vill fokusera på mäns ansvar för och möjligheter att agera och göra skillnad, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg, Umeå kommun.

Läs mer om Bry dig på hemsidan brydig.nu Länk till annan webbplats..

Hjälp och stöd

Det finns hjälp att få för den som är utsatt och du som är närstående kan hjälpa att hitta rätt. Socialtjänsten i kommunen kan hjälpa till med ekonomiska frågor, boende och föräldrastöd. Bor du i Umeå kommun kan du läsa mer på umea.se/vald.

Hälsocentralen kan ge vård och stöd om någon mår dåligt och har hälsoproblem.

Centrum mot våld i Umeå har en kvinnofridsmottagning som tar emot kvinnor som utsatts för våld av en närstående.

Vill du göra en polisanmälan ska du vända dig till Polisen på telefon 114 14.

Mansmottagning finns i Umeå för män som vill lära sig kontrollera sin ilska eller som har använt någon form av våld i en nära relation. Även i Skellefteå finns verksamhet riktad till män som utövar våld.

Ring nationella kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen på telefon 020-50 50 50 är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades