Fasad av sjukhuset mot väst.

Plats: Norrlands universitetssjukhus, Koordinater: 63.8175053, 20.2962802

Norrlands universitetssjukhus

I Umeå arbetar ungefär lika många kvinnor som män - men var vi arbetar skiljer sig. Män dominerar i privat verksamhet, till exempel industrin. Och kvinnor dominerar i offentlig verksamhet, till exempel vård och omsorg, som här vid Norrlands universitetssjukhus.

Kvinnorna dominerar inom vården - flest män på Volvo

Umeå kommun och Region Västerbotten är de största offentliga arbetsgivarna i Umeå kommun. Många av de landstingsanställda jobbar på Norrlands universitetssjukhus. Den största privata arbetsgivaren i Umeå är Volvo. Där är mansdominansen stor. Man jobbar dock med jämställdhet och har försökt att förändra strukturerna på Volvo, bland annat genom att öka antalet kvinnor på ledande positioner.

Jämlik vård?

Här vid Norrlands universitetssjukhus går det också att påminnas om jämlik vård. Hur bemöts vi beroende på kön när vi går in genom dörrarna på akuten? Vi vet att mycket av den medicin som används är utprovad på män men också att det är betydligt svårare för män att få gehör för psykisk sjukdom. Utanför sjukhuset finns den här stora bussterminalen.

Kvinnor åker mer hållbart

Det kan vara intressant i sammanhanget att fundera över varför den finns just här, nära en kvinnodominerad arbetsplats? Vi vet att kvinnor åker med hållbara transportsätt som buss och cykel i mycket större utsträckning än män.

Sidan publicerades