Entrén till Hedlunda förskola.

Plats: Hedlunda förskola, Koordinater: 63.8299573, 20.2393134. Fotograf: Tina Jonsson

Hedlunda förskola

Här på Hedlunda förskola i centrala Umeå arbetar man med så kallad fördjupad genuspedagogik. Varje barn ska bemötas utifrån sina egna förutsättningar och inte utifrån föreställningar om kön.

Det innebär bland annat att förskolan har en fortlöpande koppling till den senaste forskningen när det gäller genuspedagogik. Med genuspedagogik menar man metoder som kan synliggöra hur föreställningar om kön påverkar barns förutsättningar för lärande, och bryta könsnormer.

Genusperspektiv finns med i allt som görs

Genusperspektivet ska finnas med i allt som görs här på Hedlunda förskola. Det handlar om allt från vilka böcker man läser med barnen till vilka sånger som sjungs och vilka traditioner man firar. Personalen jobbar aktivt med demokrati och delaktighet oavsett kön i all verksamhet med barnen. Arbetet med jämställdhet märks också i själva byggnadens utformning.

Stort livsutrymme

Förskolans atelje har stora glaspartier. Tanken är att ge barnen så stort livsutrymme som möjligt och att det ska vara lätt att se vad som händer utanför och mellan de olika rummen inne i förskolan. Förutom sitt genusarbete finns flera andra saker som får Hedlunda förskola att sticka ut. Förskolan arbetar också med och så kallad Reggio Emilia-filosofi, som innebär att man utgår från barnets perspektiv.

Offentligt passivhus

Det är också Norrlands första offentliga passivhus och bland de nordligaste certifierade passivhusen i världen, vilket innebär att huset är väldigt energisnålt. En hållbar verksamhet i ett hållbart hus.

Sidan publicerades