Den röda puman som ryter på Rådhustorget i Umeå.

Plats: Rådhustorget, Koordinater: 63.825603, 20.263266 - © Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2022. Foto: Fredrik Larsson.

Listen på Rådhustorget

Under hösten 2019 uppfördes ett #metoo-monument att uppföras på Rådhustorget. Monumentet markerar kommunens ställningstagande mot sexuella trakasserier och är en manifestation tillägnat dem som tillsammans bröt tystnaden.

Hösten 2017 kom #metoo-uppropet, som för många var ett uppvaknande, där kvinnor över hela världen satte ord på de trakasserier och maktmissbruk som fått fortgå i det tysta och krävde förändring.

Ett urvrål med uppmaning att lyssna

Det är konstnären Camilla Akraka som tilldelades uppdraget att gestalta metoo-monumentet på Rådhustorget. Konstverket heter ”Listen” och föreställer en puma som sitter på en ställning tre meter ovanför marken. Konstnären har utgått ifrån rösten som bärande kraft och vilken betydelse den kan ha. Ställningens rör kan lätt associeras till galler. Symboliskt är det så att puman befinner sig utanför buren, att den inte längre är instängd.

Den röda vrålande puman symboliserar både en framåtsyftning, men också ett urvrål med uppmaningen att lyssna, agera och förändra som metoo-revolutionens samlade vittnesmål, som en ständig påminnelse om de berättelserna och att kampen för ett jämställt samhälle aldrig kan sluta.

Sidan publicerades