Universitetsdammen med skulpturen Norra Skenet i förgrunden.

Plats: Umeå Universitet, Koordinater: 63.820889, 20.303733

Umeå universitet

Idag bedrivs forskning med genusinriktning vid alla Umeå universitets fakulteter. Umeå centrum för genusstudier är en arbetsenhet med ansvar för att skapa en sammanhållen och slagkraftig organisation för den forskningen. Utöver forskningsverksamheten har UCGS också utbildning i genusvetenskap på grund-, avancerad- och forskarnivå.

"Det röda universitetet"

En kort promenad från universitetssjukhuset ligger Umeå universitet. Det röda universitetet växte fram i kölvattnet av västvärldens politiska radikalisering av de unga i slutet av 60-talet. I Umeå fanns inte en stark akademisk tradition och det var enklare för icke-etablerade ämnesområden som kvinnoforskning, att ta plats. Umeå blev först i Sverige med kvinnoforskning, som idag kallas genusvetenskap.

Framgångsrik forskning

Forskningen som bedrivs vid Umeå centrum för genusstudier är framgångsrik både i ett nationellt och internationellt perspektiv och kunskapen som finns vid Umeå universitet är central för bedrivandet av jämställdhetsarbete. Bland annat har kursen Genus, makt och samhälle erbjudits nyckelpersoner på Umeå kommun som en del i att öka kunskapen kring frågor om makt och kön.

Sidan publicerades