Umeå Östra

Plats: Umeå Östra, Koordinater: 63.818060369525554, 20.293229274810216, Fotograf: Jonas Gunnarsson / Johnér

Östra station

Umeås nyaste järnvägsstation fokuserar på trygg, tillgänglig och hållbar mobilitet.

Den 28 augusti 2010 invigdes Umeås nya järnvägsstation, Umeå Östra. Stationen ligger i direkt anslutning till sjukhus- och universitetsområdet. En gångtunnel har byggts under Blå vägen mellan resecentret och universitetsområdet.

Ambitionen har varit att skapa ett lättillgängligt resecentrum. Den förbipasserande ser in i byggnaden från Holmsundsvägen och det reflexfria glaset gör att besökarna ser tågen oavsett var i byggnaden de befinner sig. Ljusa material, sten, glas och rikligt med belysning har använts.

Fokus på trygghet

När stationen byggdes lades speciellt fokus på vem som rör sig här varje dag. Det är nära den kvinnodominerade arbetsplatsen sjukhuset och det gjordes fokusgrupper med sjuksköterskor och undersköterskor. Det som kom fram var att tryggheten var en viktig aspekt. De efterfrågade rymd, ljusinsläpp, belysning och möjligheten till insyn och utblick, att kunna få en överblick av platsen. Trygghetsaspekten är särskilt viktig också med tanke på att sjukhuset är en arbetsplats med skift dygnet runt.

Kvinnors resande är mer hållbart än mäns

Här går det också att fundera en del kring kollektivtrafik. Vi vet att kvinnor reser kollektivt oftare än män, men i perspektivet en förstorad arbetsmarknadsregion, som denna station ändå bidrar till, så vet vi att män pendlar i högre utsträckning pendlar. Vad ger det för effekter på fördelningen av det obetalda hemarbetet?

Utanför sjukhuset finns också en stor bussterminal. Det kan också vara intressant i sammanhanget att fundera över hur det till exempel ser ut med kollektivtrafik utanför den här arbetsplatsen som förvisso också är en plats som har många besökare. Hur ser möjligheterna ut att resa kollektivt till de stora privata arbetsgivarna och hur kopplar det till huruvida det är kvinnor eller män som arbetar där?

Den senaste resvaneundersökningen från 2014 visar att 56% av kvinnor i Umeå reser hållbart jämfört med drygt 40% av män. Målet för 2015 vad gäller hållbara resor var 55%. (dvs om alla reste som kvinnor så hade vi redan nått våra mål).

Sidan publicerades