Hemtjänstpersonal på cykel en vinterdag.

Plats: Hemtjänsten på Haga, Koordinater: 63.8360659, 20.2638372

Hemtjänsten på Haga

Hemtjänsten är ett starkt kvinnodominerat yrke. De som jobbar inom kommunens hemtjänst inom staden, som här på Haga, tar sig i regel fram på cykel – året runt, även i ösregn och snöstorm.

Olika villkor i arbetslivet

Inom mansdominerade yrken är det vanligare med bil eller annat fordon. Skillnaderna på arbetsmarknaden gäller inte bara arbetsmiljön eller förbindelserna med lokaltrafiken. Det handlar också om vad vi tjänar.

Lägre inkomst för kvinnor

Den genomsnittliga inkomsten är lägre för kvinnor än män i Umeå. Orsaken är bland annat att kvinnor arbetar inom branscher med lägra lönenivå än män och att kvinnor i större utsträckning arbetar och är hemma med barn i högre utsträckning. Att kvinnor får mindre i lön och samtidigt är hemma mer med barnen leder också till lägre pension. Den ekonomiska ojämställdheten blir alltså livslång.

Satsar på heltidstjänster

En åtgärd som Umeå kommun vidtagit på senare år är att i betydligt högre grad än tidigare erbjuda heltidstjänster inom den kvinnodominerade vård- och omsorgssektorn.

Sidan publicerades