Porträtt av Anna Grönfeldt i rosa, blått, beige och svart.

Plats: Anna Grönfeldts gata, Koordinater: 63.83044, 20.26721. Illustration: Maria Persson

Anna Grönfeldts gata

En av Umeås centrala gator döps efter en av den lokala politikens tidiga kvinnliga pionjärer.

Anna Grönfeldt (1879–1973) valdes 1910, som ledamot för de frisinnade, till Umeå stadsfullmäktige i det första ordinarie lokalval där kvinnor var valbara. Hon var ledamot i fullmäktige fram till 1940 och en flitig motionär samt en av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR):s viktigaste företrädare och talare.

Vid det ordinarie val där kvinnor för första gången var valbara till kommunala församlingar valdes Anna Grönfeldt som ledamot för de frisinnade. Fram till 1940 kom hon att sitta i olika perioder i Umeå stadsfullmäktige och i olika nämnder och kommittéer, och var en av fullmäktiges flitigaste motionärer. Hon drev bland annat 1927 igenom inrättandet av en tandklinik för skolbarn trots hårt mostånd, och arbetade för flickskolans kommunalisering vilket skedde 1939. Redan 1914 motionerade Anna Grönfeldt om att avsätta mark för en flygplats. När den flera decennier senare byggdes var Anna Grönfeldt inbjuden till invigningen 1961 som hedersgäst.

En namnsättning med syfte att synliggöra kvinnor

När kommunen namnsätter gator och offentliga platser finns ett mål att minska den ojämna fördelningen som finns mellan manliga och kvinnliga namn i stadsbilden. Med Anna Grönfeldts gata får en stor och central gata efter en kvinna vars livsgärningar bidragit till att Umeå är den stad den är idag.

Läs mer om Anna Grönfeldt här.

Sidan publicerades