Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Plats: Väg E12, Koordinater: 63.857000, 20.253266, Fotograf: Fredrik Larsson

Väg E12

2018 togs en ny trafikstrategi för E12-regionen fram, med tydliga skrivningar om social hållbarhet och jämställdhet.

När projektet E12 Atlantica Transport Länk till annan webbplats. genomfördes med syfte att skapa en gemensam vision och verktyg för gränsöverskridande samverkan gavs jämställdhetsperspektivet stort utrymme. Inom projektet togs statistik fram kring befolkningsstruktur, arbetsmarknad, lönenivåer, pendlingsmönster, utbildningsnivåer, föräldraledighet, bilägande osv., och i gemensamma diskussioner ställdes frågor kring vad betyder jämställdhet kopplat till en väg? Vilket problem ska vägen lösa? Vem pratar vi med? Vems behov tillgodoses i planering och utförande? Vem planerar? Vem planeras? Vilka antaganden finns i processen – uttalade/outtalade?

Ny trafikstrategi med social hållbarhet

I trafikstrategin Länk till annan webbplats. som togs fram lyfts social hållbarhet fram som ett viktigt samarbetsområde med målsättningarna att infrastruktursatsningar i E12-regionen ska bidra till ökad social hållbarhet och att E12-regionen ska utgöra förebild för hur jämställdhet och social hållbarhet integreras i utveckling av transportsystem.

Infrastruktur som möjliggörare

I projektets slutrapport går att läsa att:

"Ett direkt resultat av den tillämpade jämställdhetsintegreringsprocessen är samverkansområdet social hållbarhet som utgör ett av tre samverkansområden i trafikstrategin. Det är också viktigt att lyfta positiva indirekta effekter av en lyckosam jämställdhetsintegrering som exempelvis förändring i gruppdynamik och nytänkande kring infrastrukturens effekter i ett socialt perspektiv, vilket i projektets fall ledde till ett tankeskifte mot samhällsutveckling där infrastrukturen blir en möjliggörare istället för ett självändamål. Frågor som: Vem drar nytta av infrastruktur? Vems
arbetsmarknad påverkas av nyinvesteringar i infrastruktur? synliggjordes för att ytterligare förstå de fördelningseffekter som uppstår när transportsystemet förändras."

Sidan publicerades