Länsstyrelsens entré.

Plats: Länsstyrelsen, Koordinater: 63.8231703, 20.2743949

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta för att regeringens nationella jämställdhetspolitik får genomslag i Västerbotten.

Länsstyrelsen – med sakområdet jämställdhet

På varje länsstyrelse ska det finnas en särskild sakkunnig i jämställdhet som samordnar arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen. På Länsstyrelsen Västerbotten arbetar förutom särskild sakkunnig en utvecklingsledare för våld i nära relation och en jämställdhetshandläggare.

Utbildar och samordnar jämställdhetsarbetet

Länsstyrelsen Västerbotten Länk till annan webbplats. anordnar utbildningar & temadagar i både egen regi och i samarbete med andra aktörer, bjuder in till länsnätverk i frågorna, tar fram aktuell könsuppdelad statistik för länet samt medverkar i flertalet olika sammanhang med koppling jämställdhet, inklusive mäns våld mot kvinnor.

Sidan publicerades