Två unga kvinnor i en av Frizons gung-bänkar.

Plats: Frizon i Årstidernas park, Koordinater: 63.8237029, 20.2624822

Frizon i Årstidernas park

Här i Årstidernas park vid Umeälven i centrala Umeå har kommunen, med finansiering från Boverket, jobbat tillsammans med unga tjejer för att skapa en plats för alla – en frizon, fri från förväntningar, otrygghet och rädslor.

Dialog om offentligt rum

Unga tjejer är en underrepresenterad grupp på spontana idrotts- och aktivitetsytor. De är också en underrepresenterade när det gäller att vara delaktiga i dialog kring stadsutvecklingsprojekt i offentliga miljöer. I arbetet med nya Årstidernas park har kommunen därför, med särskilt stöd av Boverket, sökt upp och frågat just unga tjejer i Umeå hur de upplever offentligt rum och pratat om förväntningar, berättigande, trygghet och om att ta och ge plats.

Jobbat med unga tjejer

Kommunen har jobbat tillsammans med tjejer från en högstadieklass, tjejer som man fått kontakt med via kommunens fältgrupp och tjejer från programmet UNIK, där tolkar används. Tjejerna har fått beskriva sina upplevelser av det offentliga rummet, och diskuterat och funderat kring konkreta situationer där de känt sig trygga respektive otrygga i en offentlig miljö. Under projektets gång har ett antal workshops genomförts, med fokus på dans, foto och andra konstnärliga uttryck.

Ungdomarna har utformat Frizon

Resultatet av arbetet med ungdomarna har legat till grund för utformningen av mötesplatsen i parken. Man har jobbat med överblickbarhet, belysning och närhet till stråk med andra människor. Frizon ska vara en mötesplats för att umgås, med sitt- och hängytor, eluttag, wifi och möjlighet att lyssna på musik i högtalare. Frizonen har fått en karusell-liknande form. Ett mönster med symboler som deltagarna har gjort har placerats under ståltaket som en svävande kant. Symbolerna representerar tjejernas egna avtryck på den fysiska platsen. Allt stål i konstruktionen har målats i en pariserblå färg. Taket har fått färgat plexiglas för ljusinsläpp. Under taket finns hänggungor och en sittbänk. Under trädet kommer en matta med perenner att planteras.

En unik plats

Frizon i Årstidernas park invigdes under hösten 2016 och tillför något alldeles nytt och unikt i parklandskapet vid Umeälven.

Sidan publicerades