Maja Beskowskolan

Plats: Maja Beskowskolan, Koordinater: 63.824314, 20.291011, Fotograf: Fredrik Larsson

Maja Beskowskolan

Killar väljer byggprogrammet, tjejer väljer hantverksprogrammet. Så kan man grovt sammanfatta den starka könssegregeringen på gymnasieskolorna i Umeå. Bilden är likadan i resten av landet. Något som får konsekvenser för hela samhället.

En könssegregerad gymnasieskola

Det är stora skillnader på vilka val killar och tjejer gör till gymnasiet i Sverige – särskilt på de yrkesförberedande programmen. Utbildningar inom industri och teknik domineras av män, medan utbildningar inom vård och barnomsorg domineras av kvinnor.

Den här ojämna könsfördelningen gäller även gymnasieskolorna i Umeå. På El- och energiprogrammet var till exempel 92% av eleverna killar läsåret 2021/22, medan Hantverksprogrammet, med inriktningarna frisör och stylist, har 98% tjejer som elever. Vissa utbildningar är alltså ”könskodade”.

Föreställningar styr våra val

Föreställningar om vad kvinnor respektive män bör arbeta med styr de val som ungdomar gör. Även bilder och värderingar om yrket i sig, vilken lön man får och hur arbetsmiljön är kan ha betydelse för vilka program killar respektive tjejer väljer att söka till. Den här könssegregeringen i gymnasieskolan får konsekvenser för hela samhället. Kvinnodominerade yrken har traditionellt nedvärderats – både när det gäller lön och status.

Gymnasieval cementerar segregerad arbetsmarknad

Elevernas val till gymnasiet är en bidragande faktor till cementering av den könssegregerade arbetsmarknaden, och det påverkar såväl det betalda som det obetalda arbetet. Kvinnor återfinns i branscher med lägre löner, och där deltidsarbete är vanligare vilket också cementerar fördelningen av det obetalda hemarbetet. Sverige har en av de högsta förvärvsfrekvenserna i världen, det vill säga kvinnor och män arbetar i hög utsträckning men vi har också en av världens mest segregerade arbetsmarknader och det både vertikalt och horisontellt, det vill säga att kvinnor och män arbetar i olika branscher och har olika roller.

Arbete för att bryta den ojämna fördelningen skulle därför inte bara bidra till en mer jämställd skola, utan i förlängningen till en mer jämställd arbetsmarknad. Men det finns också utbildningar med jämn könsfördelning på gymnasiet. Barn- och fritidsprogrammet och Ekonomiprogrammet är två exempel på program med nästan helt jämn fördelning mellan killar och tjejer.

Pionjären Maja Beskow

Maja Beskow-skolan är en kombinerad högstadie- och gymnasieskola som öppnades höstterminen 2019. Den är döpt efter Maja Beskow som levde mellan 1877 och 1964. Hon var teckningslärare, och kom till Umeå hösten 1900 för ett vikariat på Umeå högre allmänna läroverk, som vid den tiden bara var öppet för manliga elever. När den ordinarie läraren dog tre år senare sökte Maja, trots rektors avrådan tjänsten, som hon fick med hjälp av dispens från kung Oscar II. Inte förrän höstterminen 1923 tilläts annars kvinnliga lärare och elever vid läroverken.

Maja Beskow bröt också mot andra normer i samhället. Hon gifte sig aldrig levde från 1912 tillsammans med Julia Byström, lärarinna vid elementarläroverket för flickor, fram till Julias död 1946. Vi vet idag att de levde tillsammans som ett par, även om de aldrig gjorde det offentligt under sin livstid.

Sidan publicerades