Exteriör av Berghems förskolas röda byggnad.

Plats: Berghems förskola, Koordinater: 63.8252055, 20.2985651

Berghems förskola

I Umeå har det funnits förskola sedan 1966, då de första avdelningarna öppnade på Berghems förskola. Förskolan är fortfarande i bruk idag.

Att det finns en väl fungerande förskola har historiskt sett varit avgörande för kvinnors möjlighet att komma ut i arbetslivet. Idag finns såväl kommunala förskolor och familjedaghem som fristående alternativ i kommunen. Alla förskolor ska, enligt läroplanen Länk till annan webbplats., arbeta med genus och jämställdhet.

Sidan publicerades