Detalj från entrédörren på Kvinnojourens byggnad.

Plats: Kvinnojouren

Kvinno- och tjejjouren

Kvinnojouren – av kvinnor och för kvinnor. Kvinno- och tjejjouren är en ideell, feministisk förening som drivs av kvinnor och tjejer för kvinnor och tjejer.

Kvinnojouren har anställd personal under kontorstid ideella kvinnor och tjejer som arbetar med stöd till kvinnor, tjejer och barn som är eller har varit utsatta för våld.

Samtalsstöd och skyddat boende

Kvinnojouren erbjuder bland annat samtalsstöd över telefon och vid besök, krissamtal och stöd till barn som upplevt våld i hemmet, juridisk rådgivning och skyddat boende. Allt arbete baseras på principen hjälp till självhjälp och sker på den stödsökandes villkor.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter på kvinno- och tjejjouren i Umeås hemsida Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades