Parkeringshusets fasad i röd belysning på kvällen.

Plats: Parkeringshuset Nanna, Koordinater: 63.8265341, 20.2658765

Parkeringshuset Nanna

Hur kan makt och kön synliggöras i ett parkeringshus? I parkeringshuset Nanna i centrala Umeå har det kommunala parkeringsbolaget Upab arbetat med jämställdhetsintegrering för att skapa en miljö som är trygg och tillgänglig för alla.

Parkering på lika villkor

Redan 1998 beslutade kommunfullmäktige i Umeå att alla kommunala bolag skulle ta krafttag kring jämställdhetsintegrering i sina verksamheter. Umeås kommunala parkeringsbolag Upab drog då igång ett projekt med att göra parkeringshuset Nanna i centrala Umeå till ett jämställt parkeringshus. Målet med projektet var att kvinnor och män ska kunna parkera på lika villkor, och att miljön skulle uppfattas som trygg för alla. Nanna analyserades med hjälp av 3R-metoden: Representation, resurser och realia. Det betyder att fråga sig vilka som parkerar här, vilka frågor som får ta tid och resurser att hantera, och hur olika grupper upplever parkeringshuset. 3R är en av flera metoder som går att använda sig av när det gäller att synliggöra normer och strukturer kring jämställdhet. Upab fick syn på flera brister. Bland annat upplevdes själva parkeringshuset som otryggt och mörkt.

En bättre trygghetskänsla

Utifrån den här kunskapen har Upab försökt att förändra parkeringshuset till en mer attraktiv och tillgänglig miljö. Några viktiga förändringar som gjordes då var att parkeringshuset målades om, klottersanerades, fick ny och bättre belysning och mer lättöppnade dörrar. En stor förändring var också att tegelväggarna i trapphusen, som vi ser här, byttes ut mot glasväggar för bättre insyn och sikt ut för den som går inne i trapphuset. Tidigare upplevdes trapphusen som instängda och obehagliga. Resultatet av jämställdhetsarbetet blev en bättre trygghetskänsla i hela parkeringshuset. Jämställdhetsarbetet i Nanna är inte avslutat, utan pågår fortlöpande.

Sidan publicerades