Träd och buskar växer!

Ha också den fria höjden i åtanke när du planterar nya växter. Placera stora träd och buskar minst 2 meter innanför tomtgränsen, och mindre växter minst 60 centimeter innanför. Fråga gärna på en plantskola hur utvecklingen av just din art ser ut. Då är det lättare att plantera växten på ett lagom avstånd från tomtgränsen.

Plantskolor har god kunskap om växter. Där kan du få tips om vilka arter som passar i trädgården klimat- och funktions­mässigt. De kan också ge bra skötselråd.

Mått för fri sikt, maxhöjd och planteringsavstånd

Växter vid utfart och korsning maxhöjd 80 centimeter

Fri sikt vid hörntomt minst 10 meter

Fri höjd över gångbana/trottoar inom centrumfyrkanten* minst 2,8 meter

Fri höjd över gångbana/trottoar utanför centrumfyrkanten* minst 3,5 meter

Fri höjd över körbana minst 4,6 meter

Avstånd till tomtgräns vid plantering av träd 2 meter

Avstånd till tomtgräns vid plantering av mindre växter 60 centimeter

* Centrumfyrkanten i Umeå, det vill säga det område som i norr och söder avgränsas av järnvägen och Umeälven, i väster och öster av Västra Esplanaden och Östra Kyrkogatan.

Över körbana krävs en fri höjd på 4,6 meter. Vid gång- eller cykelväg ska den fria höjden vara minst 3,5 meter.

Sidan publicerades