Föreskrifter och lagar

Föreskrifter om gångbanerenhållning i Umeå kommun, 3 § Barmarksrenhållning

Som fastighetsägare så är du ansvarig för att hålla rent för gångtrafik utanför din fastighet. Gångtrafiken ska inte hindras och det ska vara säkert att passera förbi fastigheten.

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att

  • sopa och ta bort smuts
  • föra bort skräp och föremål
  • ta bort ogräs
  • klippa träd och buskar
  • sopa upp och föra bort sand.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Umeå kommun 10 §

Gång- och körbanor ska hållas framkomliga.

Plan- och bygglagen 2010:900, 8 kap 15 §

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Sidan publicerades