Träd och buskar växer!

Ha också den fria höjden i åtanke när du planterar nya växter. Placera stora träd och buskar minst 2 meter innanför tomtgränsen, och mindre växter minst 60 cm innanför. Fråga gärna på en plantskola hur utvecklingen av just din art ser ut. Då är det lättare att plantera växten på ett lagom avstånd från tomtgränsen.

Plantskolor har god kunskap om växter. Där kan du få tips om vilka arter som passar i trädgården klimat- och funktionsmässigt. De kan också ge bra skötselråd.

Läs mer i foldern Fastighetsägarens ansvar, i den finns alla mått

Mått för fri sikt, maxhöjd och planteringsavstånd

Växter vid utfart och korsning maxhöjd 80 cm

Fri höjd över gångbana/trottoar inom centrumfyrkanten* minst 2,8 m

Fri höjd över gångbana/trottoar utanför centrumfyrkanten* minst 3,5 m

Fri höjd över körbana minst 4,6 m

Avstånd till tomtgräns vid plantering av träd 2 m

Avstånd till tomtgräns vid plantering av mindre växter 60 cm

* Centrumfyrkanten i Umeå, dvs det område som i norr och söder avgränsas av järnvägen och Ume älv, i väster och öster av Västra Esplanaden och Östra Kyrkogatan.

Över körbana krävs en fri höjd på 4,6 meter. Vid gång- eller cykelväg ska den fria höjden vara minst 3,5 meter.

Sidan publicerades