Integration genom föreningslivet

Genom att bjuda in till aktiviteter i föreningslivet kan vi göra att nya Umeåbor känner sig hemma i Umeå.

Föreningsbidrag

Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister har möjlighet att ansöka om föreningsbidrag från kommunen för att bidra med integrationsfrämjande verksamhet.

Det finns ett verksamhetsstöd Fritidsverksamhet för prioriterade grupper som är till för långsiktig verksamhet. Med stödet vill kommunen bland annat stimulera föreningar som långsiktigt och aktivt jobbar med integrationsinsatser såsom språk och samhällsorienterande aktiviteter.

Fritidsverksamhet för prioriterade grupper, verksamhetsstöd

För tillfälliga arrangemang eller aktiviteter kan föreningar ansöka om utvecklingsstöd Rättigheter och samhällsnytta.

Med utvecklingsstödet vill kommunen göra det möjligt för föreningar att utveckla verksamheten utifrån ett rättighets- och/eller samhällsnyttoperspektiv.

Rättigheter och samhällsnytta, utvecklingsstöd

Umegration – forum för integration

En gång per år anordnas forumet Umegration. Forumet ska ge stöd till föreningar som vill verka för integration. Genom att samla engagerade personer med kunskap och kompetens inom området vill vi stärka samverkan mellan offentligt och frivilligt engagemang.

Under tidigare forum har deltagarna fått ta del av ämnen som: att träna civilkurage, rättigheter mot diskriminering, inkludering och delaktighet i praktiken. Under forumen brukar det även finnas möjlighet till diskussion och nätverkande.

Forumet arrangeras av studieförbunden eller en förening på uppdrag av och i samverkan med Föreningsbyrån.

Vän i Umeå

Föreningsbyrån har ett samarbete med föreningen Vän i Umeå som genom sin verksamhet skapar möten och gemenskap mellan människor från olika länder. Bland annat erbjuder föreningen, i samverkan med Föreningsbyrån, en cykelskola för nyanlända och invandrade personer.

Genom Vän i Umeå kan du bli matchad med en person eller familj som du får lära känna. Du kan också vara med i en grupp eller delta i deras kaféer, aktiviteter, utflykter eller fester.

www.vaniumea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/umegration