Avgifter inkvartering

Att hyra lokaler för inkvartering är enbart möjligt för bidragsberättigade föreningar i Umeå kommun och för föreningens egna arrangemang inom dess normala verksamhetsområde. Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister minst sex månader före inkvarteringen.

Priserna gäller per natt.

  • Skolgymnastikhallar: 1 789 kr
  • Skolgymnastiksalar: 869 kr
  • Studiesalar: 440 kr
Sidan publicerades