Avgifter inkvartering

Att hyra lokaler för inkvartering är enbart möjligt för bidragsberättigade föreningar i Umeå kommun och för föreningens egna arrangemang inom dess normala verksamhetsområde. Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister minst sex månader före inkvarteringen.

Priserna gäller per natt.

  • Skolgymnastikhallar: 1 807 kr
  • Skolgymnastiksalar: 877 kr
  • Studiesalar: 444 kr
Sidan publicerades