Avgifter isytor

Samtliga isytor, exklusive Nolia bandy

  • Föreningar: 119 kr/timme
  • Privatpersoner: 178 kr/timme
  • Övriga: 238 kr/timme

Kolbäck konstfrusna isbana

  • Föreningar: 166 kr/timme
  • Privatpersoner: 250 kr/timme
  • Övriga: 333 kr/timme
Sidan publicerades