Avgifter bryggplatser

Alla priser är inklusive 25 procent moms.

Lundåkern, båtbredd under 2,5 meter


Avgift

Båtlängd under 5 meter

1 748 kronor/år

Båtlängd 5–9 meter

2 225 kronor/år

Båtlängd över 9 meter

2 542 kronor/år

Lundåkern, båtbredd över 2,5 meter


Avgift

Båtlängd under 5 meter

1 985 kronor/år

Båtlängd 5–9 meter

2 436 kronor/år

Båtlängd över 9 meter

3 125 kronor/år

Nydalasjön


Avgift

Roddbåtar

471 kr/år

 

Sidan publicerades