Avgifter bryggplatser

Alla priser är inklusive 25 procent moms.

Lundåkern, båtbredd under 2,5 meter

  • Båtlängd under 5 meter: 1 748 kr/år
  • Båtlängd 5–9 meter: 2 225 kr/år
  • Båtlängd över 9 meter: 2 542 kr/år

Lundåkern, båtbredd över 2,5 meter

  • Båtlängd under 5 meter: 1 985 kr/år
  • Båtlängd 5–9 meter: 2 436 kr/år
  • Båtlängd över 9 meter: 3 125 kr/år

Nydalasjön

  • Roddbåtar: 471 kr/år
Sidan publicerades