Avgifter studiesalar

Priserna gäller inklusive moms.

Avgifter för hya av studiesalar


Föreningar

Privatpersoner

Föreningar/övriga organisationer

Salar för studieverksamhet

88 kr/timme

396 kr/dag

132 kr/timme

594 kr/dag

176 kr/timme

792 kr/dag


Sidan publicerades