Avgifter studiesalar

Priserna gäller inklusive moms.

Avgifter för hya av studiesalar


Föreningar

Privatpersoner

Föreningar/övriga organisationer

Salar för studieverksamhet

86 kr/timme

387 kr/dag

129 kr/timme

580 kr/dag

172 kr/timme

774 kr/dag

Sidan publicerades