Illustration på karusellen från sidan.

Jämställdhet i offentliga miljöer – Frizon

Frizon klart hösten 2016

Utformningen och bygget av platsen i Årstidernas park är klar. Parklandskapet vid älven har fått en ny mötesplats med egen karaktär. Målet har varit att gestalta en jämställd plats med utgångspunkt i resultatet av dialoger med unga tjejer i Umeå. Utformningen är gjord av konstnär Kerstin Bergendal och landskapsarkitekt Annica Forsberg på Tyréns. Entreprenör är NCC.

Frizon och dialogarbetet

En del av Årstidernas park har utformats till en mötesplats av och för unga tjejer. Arbetet har varit en del av ett projekt vars syfte var att utveckla metoder för dialog som utmanar traditionella strukturer i samhället som gör anspråk på den offentliga miljön. Målet var att nå grupper av unga tjejer som normalt inte kommer in i samtalen vid medborgardialog. Under vår och höst 2015 frågade vi unga tjejer i Umeå vad en jämställd plats betyder för dem. Tillsammans med elever från Linnéaskolan och projekt UNIK från Midgårdsskolan arbetade vi med temat trygghet och delaktighet. Vi har arbetade också tillsammans med tjejer som vi fått kontakt med via fältgruppen i Umeå samt tjejer från fritidsgården Athena. Frågor som tjejerna fått svara på beskriver hur unga utsätter eller utsätts för makt i det offentliga rummet. Vi diskuterade och funderade kring konkreta situationer där tjejerna känt sig trygga respektive otrygga i en offentlig miljö. Ordet ”Frizon” blev tidigt projektets arbetsnamn och resultatet låg till grund för gestaltningen och färdigställandet av en jämställd mötesplats i Årstidernas park vid älven.

Utställning på Västerbottens museum

Dialogarbetet med unga tjejer i Umeå är avslutat och delar av projektarbetet finns på Västerbottens museum. Utställningen pågår under hösten 2016.

Bakgrund

Erfarenheter från Umeå kommun pekar på att unga tjejer är en underrepresenterad grupp när det gäller dialog i stads­utvecklingsprojekt och i offentliga miljöer för spontanaktiviteter. Umeå kommun har därför sökt och fått medel för att utveckla metoder för dialog med särskilt fokus på unga tjejer och kvinnor samt att utforma en mötesplats i Årstidernas park.

Umeå kommun äger projektet ”Jämställda offentliga miljöer” och det pågick fram till september 2016. Projektet finansierades av Boverket och Umeå kommun.

Illustrationen visar placeringen av Frizon i Årstidernas park. Illustrationen är framtagen av Tyréns.

Se en sammanfattande kortfilm om Frizon (Youtube):

Sidan publicerades