Stäng

Övriga byggnader och anläggningar

Det finns byggnader och anläggningar som kräver bygglov som inte är specificerade på bygglovs webbsidor då de ses som mindre vanliga åtgärder.

Till exempel krävs det bygglov för nybyggnad eller ändring av transformatorstationer, pumphus, idrottsanläggningar, cisterner, tankstationer, master, torn, vissa vindkraftsparker, tunnlar, djurparker, campingplatser, golfbanor, begravnings­platser och skjutbanor.

Förberedelser

 • Viktigt att utreda innan du ansöker om bygglov
 • Är min åtgärd en sådan åtgärd som kräver bygglov?
 • Vad får jag bygga? Se detaljplan eller områdesbestämmelse för ditt område.
 • Krävs strandskyddsdispens? Läs mer om strandskydd
 • Vilka ritningar och handlingar krävs?
 • Behövs en kontrollansvarig?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Dessa ritningar och handlingar kan krävas, men varierar beroende på projekt

 • Nybyggnadskarta
 • Situationsplan
 • Markplanering
 • Fasadritningar
 • Planritningar
 • Sektionsritningar
 • Kontrollansvarig

Beroende på projekt kan det komma att krävas redovisning av armbågskontakter, nivåskillnader och dylikt. I de fall detaljplanen ställer vissa krav som ska uppfyllas i prövning av lov skall dessa alltid redovisas. Det kan till exempel gälla buller, ljus, genomsläpplighet av mark eller annat.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när ansökan är komplett

Vi granskar din ansökan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om ansökan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för föreläggande om komplettering.

När din ansökan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggnings­tiden påbörjas. Vi har nu tio veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Om vi behöver utreda ansökan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Sidan publicerades