Ras och skred

Risk för ras och skred längs älven bedöms som måttliga men risken för översvämningar bedöms som stor. Riskerna minskas genom att bebyggelse samt konstruktioners placering anpassas efter lokala förutsättningar

Sidan publicerades