AB Bostadens logotyp

AB Bostaden i Umeå klimatfärdplan

AB Bostaden är ett bostadsbolag som ägs av Umeå kommun. Bolaget grundades 1953 och har sedan 1995 varit ett kommunägt bolag. Bostaden erbjuder hyreslägenheter, strudentbostäder och lokaler för uthyrning och har idag cirka 15 000 hyresgäster och 170 anställda.

För AB Bostaden är alla delar av hållbarhet lika viktiga – ekologisk, social och ekonomisk. Där målen är höga med såväl energoptimering, som inkluderande bostadsköer och långsiktig underhållsförvaltning.

AB Bostaden har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

AB Bostaden har åtagit sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

AB Bostaden kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning

3. Minska sina koldioxidutsläpp

AB Bostaden har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta

Energi och byggd miljö

  • Bygga i klimatsmarta material
  • Skifta till hålbara arbetsmaskiner
  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Välja hållbar uppvärmning
  • Producera och konsumera mer hållbar energi

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resurs användning
  • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar AB Bostaden har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

AB Bostaden

Johanne Lindgren
hållbarhetschef
johanne.lindgren@bostaden.umea.se

Sidan publicerades