Afrys logotyp

AFRY i Umeå klimatfärdplan

AFRY är et konsultbolag som erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. De 19 000 konsulterna på AFRY är experter inom industri, energi och infrastruktur. Bolaget är verksamt i 50 länder och har närmare 90 kontor i Sverige. I Umeå har AFRY två kontor och ett flertal kompetenta konsulter.

Hållbarhet är en integrerad del av AFRYs affärsstrategi där de jobbar aktivt med att kontrollera hela värdekedjan för att minimera riskerna för negativ påverkan.

AFRY har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

AFRY har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

AFRY kommer att dela information genom sin hållbarhetsredovisning

3. Minska sina koldioxidutsläpp

AFRY har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom alla fem fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Effektivisera lokalanvändning
  • Välja hållbar uppvärmning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Använda mindre och mer hållbar plast
  • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Mat och jordbruk

  • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar AFRY har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

AFRY

Malin Lagervall
Marknadsutvecklare hållbar stadsutveckling
malin.lagervall@afry.com

Sidan publicerades