Clarion Hotel Umeå logotyp

Clarion Hotel Umeå i Umeå klimatfärdplan

Nordic Choice Hotels har flera olika typer av hotellkedjor där Clarion Hotel Umeå ingår. Hotellkedjan vill att de olika hotellen ska passa olika typer av gäster, så att alla känner sig välkommna. Clarion Hotel Umeå ligger i ett nybyggt hus med utsikt över Umeälven. Inom hela koncernen är hållbarhet ett stort inslag där det fokusera på tre delar - people, planet och profit och målet att vara klimatneutrala till 2030.

I Umeå jobbar hotellet bland annat med att minska sin kemikalieanävnding och städar med ultrarent vatten och de säljer överblivna målitider via too good to go för att minska matsvinnet.

Clarion Hotel Umeå har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Clarion Hotel Umeå har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Clarion Hotel Umeå kommer att dela information öppet på klimatfärdplans webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Clarion Hotel Umeå har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Energi och byggd miljö

  • Effektivisera lokalanvändning
  • Välja hållbar uppvärmning

Mat och jordbruk

  • Minska matsvinn

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Clarion Hotel Umeå har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Clarion Hotel Umeå

Kim Orre
Inhouse Sales Manager
kim.orre@choice.se

Sidan publicerades