Coompanion Västerbottens logotyp

Coompanion Västerbotten i Umeå klimatfärdplan

Coompanion är ett kooperativ och har regionala verksamheter i hela landet som tillsammans har över 1000 medlemmar i form av organisationer, kooperativ, studieförbund och offentliga aktörer. Coompanion Västerbotten är en ekonomisk förening som har kontor i Umeå, Skellefteå och Lycksele och arbetar över hela länet. Föreningens syfte är att främja och utveckla företag och organisationer som vill arbeta hållbart och föra positiv skillnad i samhället. Detta kan gälla allt från Start-ups till redan etablerade organisationer.

Coompanion har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Coompanion Västerbotten har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser samt att delta i den strategiska gruppen för utveckling av Umeå klimatfärdplan.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Coompanion Västerbotten kommer att dela information genom sina sociala medier och webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Coompanion Västerbotten har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom tre fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning
  • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Coompanion Västerbotten har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Coompanion Västerbotten

Roger Filipsson
Verksamhetsledare
roger.filipsson@coompanion.se

Sidan publicerades