Hållbar teknik Sverige ABs logotyp

Hållbar Teknik Sverige AB i Umeå klimatfärdplan

Hållbar Teknik Sverige AB grundades 2015 med tanken att förändra traditionella processer för att hitta nya hållbara lösningar, det landade i renovering av golv. Istället för att byta ut ett befintligt fungerande golv jobbar företaget istället med att renovera golvet. Med sin utarbetade metod och speciella golvlack kan de förlänga ett befintligt golvs livslängd med minst 10 år. Hållbar teknik är belägna i Umeå och har kunder över hela Sverige.

Hållbar Teknik Sverige AB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

Hållbar Teknik Sverige AB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

Hållbar Teknik Sverige AB kommer att dela information öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

Hållbar Teknik Sverige AB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Välj hållbar godstransport

Energi och byggd miljö

  • Effektivisera lokalanvändning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Använda och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar Hållbar Teknik Sverige AB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Hållbar Teknik Sverige AB

Andreas Bodén
VD
andreas.boden@hallbarteknik.se

Sidan publicerades