Infrastruktur i Umeå AB (INAB) logotyp

Infrastruktur i Umeå AB i Umeå klimatfärdplan

Infrastruktur i Umeå AB, INAB, är ett kommunägt bolag med uppgiften att främja, förvalta och utveckla infrastruktur i Umeå kommun.

INAB har varit anslutna sedan starten 2022.

Åtaganden inom Umeå klimatfärdplan

1. Delta aktivt i gemensamt lärande och dialog

INAB har åtagits sig att delta i gemensamma aktiviteter och kommunikativa insatser, delta i tematisk grupp och initiativ inom klimatfärdplanens fokusområden.

2. Dela information årligen om aktiviteter och resultat

INAB kommer att dela information öppet på klimatfärdplanens webbplats.

3. Minska sina koldioxidutsläpp

INAB har skrivit under på att aktivt arbeta för att minska sitt utsläpp inom fyra fokusområden

Mobilitet och transporter

  • Underlätta för lokalt hållbart resande
  • Skifta till hållbar personbilsflotta
  • Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor
  • Välja hållbara godstransporter

Energi och byggd miljö

  • Bygga i klimatsmarta material
  • Skifta till hållbara arbetsmaskiner
  • Energieffektivisera lokaler och bostäder
  • Välja hållbar uppvärmning

Konsumtion och cirkulär ekonomi

  • Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Kompletterande klimatutmaningar

  • Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Hur går det?

Information om vilka förändringar INAB har gjort och vad dessa har genererat i utsläppsminskning kommer att uppdateras här framöver.

Kontakt

Infrastruktur i Umeå AB.

Lina Samuelsson
Samhällsplanerare
lina.samuelsson@umea.se

Sidan publicerades